Göran Johanson

Foto/copyright Göran Johanson.
Göran på Flickr