Månadens bild

Välkommen att delta i vår månadstävling! Skicka in max tre bilder och delta i tävlingen – vinnaren uppmärksammas vid nästa klubbmöte. Röstning sker anonymt bland deltagarna på klubbmötet. Minst tre deltagare krävs för att fullfölja tävlingen. Ställ upp!

INNAN DU SKICKAR IN: anpassa bildens storlek till max ca 2000 x 2000 pixlar (den skalas annars om). Du godkänner att vinnande bild, utan arvode, kan publiceras i lokala medier, t.ex. NA och lindekultur.se,  i samband med artikel om Lindesbergs fotoklubbs verksamhet. DELTAGANDE BILDER MÅSTE VARA INSÄNDA SENAST 24 TIMMAR INNAN KLUBBMÖTET BÖRJAR ELLER INTE SENARE ÄN EN BESTÄMD INLÄMNINGSDAG!
OBS! Bilder av personer får inte kunna uppfattas som kränkande för den/de avbildade.
Personuppgifter (i vårt fall oftast ev. foton av personer) ska vara sådana att det konstnärliga skapandet undantaget från dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls, eller att finns rättslig grund (avtal eller intresseavvägning) för behandling av personuppgiften.
Mer om lagar i samband med fotografering kan läsas på RSF:s hemsida, ”Laglig och olaglig fotografering”.

Månadens Bild för maj har temat: Landskapsvy

Skicka in max 3 bilder senast den onsdag 15:e maj 18:00 genom att maila   (skriv av adressen i bilden), ha gärna med ’månadstävling’ i rubriken om du inte skickat in förr.
Obs, 7-10:e april är jag på resande fot, galleriet kanske uppdateras först inför mötet.

Vinnarbilden röstas fram på klubbmötet den 16:e maj.

Bidrag som var med i april månad på temat ’Mat’:

Klicka här för att se vinnande bilder i tidigare månadstävlingar.