Månadens bild

Välkommen att delta i vår månadstävling för klubbmedlemmar! Skicka in max tre bilder och delta i tävlingen – vinnaren uppmärksammas vid nästa klubbmöte. Röstning sker anonymt bland deltagarna på klubbmötet. Minst tre deltagare krävs för att fullfölja tävlingen. Ställ upp!

INNAN DU SKICKAR IN: anpassa bildens storlek till max ca 2000 x 2000 pixlar (den skalas annars om). Du godkänner att vinnande bild, utan arvode, kan publiceras i lokala medier, t.ex. NA och lindekultur.se,  i samband med artikel om Lindesbergs fotoklubbs verksamhet. DELTAGANDE BILDER MÅSTE VARA INSÄNDA SENAST 24 TIMMAR INNAN KLUBBMÖTET BÖRJAR ELLER INTE SENARE ÄN EN BESTÄMD INLÄMNINGSDAG!
OBS! Bilder av personer får inte kunna uppfattas som kränkande för den/de avbildade.
Personuppgifter (i vårt fall oftast ev. foton av personer) ska vara sådana att det konstnärliga skapandet undantaget från dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls, eller att finns rättslig grund (avtal eller intresseavvägning) för behandling av personuppgiften.
Mer om lagar i samband med fotografering kan läsas på RSF:s hemsida, ”Laglig och olaglig fotografering”.

Temat för Månadens Bild för september är Abstrakt.

Skicka in max 3 bilder senast den onsdag 11:e september 18:00 genom att maila   (skriv av adressen i bilden), ha gärna med ’månadstävling’ i rubriken om du inte skickat in förr.

Vinnarbilden röstas fram på klubbmötet den 12:e september.

Bidrag maj att se som deltog på för maj månads tävling:

inga bilder hittades

Klicka här för att se vinnande bilder i tidigare månadstävlingar.