KM 2023

Torsdag den 14:e december 2023 gjordes det omröstning bland medlemmarna för att avgöra klubbmästerskapet. Det var inga specifika kategorier utan deltagare fick inkomma med sina bilder och bilderna poängsattes och vid sammanräkning blev resultatet följande:

  1. Gunnar Nilsson
  2. Margaretha Nordahl
  3. Staffan Sternberg

Bästa enskilda bild kom från Margaretha:

Foto: Margaretha Nordahl

Men med total poäng tog Gunnar segern (bilder utan inbördes ordning):

Foto: Gunnar Nilsson

Foto: Gunnar Nilsson

Foto: Gunnar Nilsson

 

Margarethas resterande två bilder:

Foto: Margaretha Nordahl

Foto: Margaretha Nordahl

 

Och bilderna som gav Staffan Sternberg tredjeplatsen:

Foto: Staffan Sternberg

Foto: Staffan Sternberg

Foto: Staffan Sternberg