Kontakt

Klubbstyrelsen 2024. Välkommen att ta kontakt om du har frågor om klubben eller funderar över att bli medlem.

  • Ordförande: Anders Lindgren,  email, tel: 070-6092008
  • Vice ordförande: Henrik Andrén email tel: 073-0727003
  • Sekreterare: Gunnar Nilsson, email, tel: 070-5838970
  • Kassör: Bo Müller, email tel: 0581-13417
  • Tävlingsledare: Carina Remröd, email,  tel: 070-6373366, Henrik Andrén 073-0727003 och Elisabeth Tegelmark 070-35701183, email 
  • Marknadsföringsgrupp: Gunnar Nilsson, email
  • Webbansvarig: Christer Folkesson 073-0418952, email.

Övriga funktionärer:

  • Revisorer: Jens Thuresson, Börje Erlandsson
  • Valberedning: Staffan Sternberg, Erik Spjuth