Kontakt

Klubbstyrelsen 2019. Välkommen att ta kontakt om du har frågor om klubben eller funderar över att bli medlem.

  • Ordförande, webbansvarig: Anders Lindgren,  email,  tel: 070-6092008
  • Vice ordförande/sekreterare: Gunnar Nilsson, email, tel: 070-5838970
  • Kassör: Bo Müller, email tel: 0581-13417
  • Tävlingsledare: Carina Remröd, email,  tel: 070-6373366
  • Tävlingsledare: Henrik Andrén, email tel: 070-2184406
  • Margareta Nordahl email 070-2938952
  • Edita Halas

Övriga funktionärer:

  • Revisorer: Jens Thuresson, Anders Hjerling
  • Valberedning: Rolf Karlsson, Staffan Sternberg