KM

NYA REGLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAPET 2018

  • Tävlingen sker i tre olika klasser: Natur, Porträtt och Stad.
  • Två bilder per deltagare lämnas in i respektive klass. Det är valfritt att lämna in bilderna i svartvitt eller färg i respektive klass.
  • En klubbmästare utses genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina sex bilder vinner.
  • En vinnare utses för varje tema genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina två bilder vinner.
  • Bilderna poängsätts enligt följande: första plats ger 1 poäng, andra plats 2 poäng och så vidare.
  • Om två deltagare hamnar på samma poäng vinner den som har bäst placerad bild.
  • Bilderna får ha en längsta sida om max 40 cm och kortsidan om max 30 cm inklusive eventuell passepartout. Notera att detta är samma format som för Närke-Bergslagsfoto.
  • Bilder ska även lämnas in digitalt. Bilderna skall vara högst 1920 pixlar på längsta sidan och ska vara i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 MB. Notera att detta är samma format som för Närke-Bergslagsfoto.
  • Varje bild ska märkas på baksidan med en unik kombination av tre bokstäver + tre siffror. T.ex. ABC123
  • Lämna även in en lista med ditt namn, dina bilders koder och vilka klass bilderna deltar i.

Inlämning till tävlingsledningen senast på månadsmötet i november.