Klubbmästerskap

  1. Tävlingen sker i tre olika klasser: Arkitektur – Vatten – Relationer.
  2. Bilderna ska endast lämnas in digitalt. Filerna skall vara max 1920 pixlar på längsta sidan och i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 MB. Notera att detta är samma format som för Närke-Bergslagsfoto.
  3. Två bilder per deltagare lämnas in i respektive klass. Det är valfritt att lämna in bilderna i svartvitt eller färg i respektive klass.
  4. En klubbmästare utses genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina sex bilder vinner.
  5. En vinnare utses för varje tema genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina två bilder vinner.
  6. Bilderna poängsätts enligt följande: första plats ger 1 poäng, andra plats 2 poäng och så vidare.
  7. Om två deltagare hamnar på samma poäng vinner den som har bäst placerad bild.
  8. Varje bildfil ska märkas med en unik kombination av tre bokstäver + tre siffror. T.ex. ABC123
  9. Lämna även in en lista med ditt namn, dina bilders koder och vilken klass bilderna deltar i.
  10. Inlämning till tävlingsledningen senast på månadsmötet i november.

Tidigare klubbtävlingar:

KM 2019

KM 2018