KLUBBMÄSTERSKAPET

Tävlingen sker i tre olika klasser: Avslappnat – Mönster/Strukturer – Skogen. De inlämnade bilderna i varje kategori kan ses under respektive länk längre ner efter KM är avgjort.

 

Regler för KM

 1. Tävlingen sker i tre olika klasser. Klasser för KM 2023 kommer att presenteras under året.
 2. Bilderna ska endast lämnas in digitalt. Filerna skall vara max 1920 pixlar på längsta sidan och i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 MB. Notera att detta är samma format som för Närke-Bergslagsfoto.
 3. Två bilder per deltagare lämnas in i respektive klass. Det är valfritt att lämna in bilderna i svartvitt eller färg i respektive klass.
 4. En klubbmästare utses genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina sex bilder vinner.
 5. En vinnare utses för varje tema genom att den som får lägst antal poäng totalt för sina två bilder vinner.
 6. Bilderna poängsätts enligt följande: första plats ger 1 poäng, andra plats 2 poäng och så vidare.
 7. Om två deltagare hamnar på samma poäng vinner den som har bäst placerad bild.
 8. Varje bildfil skall märkas med en valfri titel.
 9. Lämna även in en lista med ditt namn, bildernas titlar samt vilken klass bilderna deltar i.
 10. Inlämning till Henrik Andrén sker senast den 9:e november. 
 11. Redovisning sker vid julmötet den 14:e dec. kl.18:30

Tidigare klubbtävlingar:

KM 2022

KM 2021

KM 2020

KM 2019

KM 2018