Närke Bergslagsfoto 2022

Nedanstående regler reviderades och fastställdes vid möte i Lindesberg2014-05-11.

Dessa regler fastställdes vid ett möte med klubbrepresentanter i Örebro den 25

nov. 2000 och har erhållit tillägg vid mötet i Askersund 2002 och vid mötet i Kopparberg

2003. Tillägg för digitala klassen infördes 2008 enligt Mälardalssalongens standard. Även

i Karlskoga 2010 och i Hällefors 2011 gjordes vissa tillägg bl.a. beträffande

inlämningstid. I Kopparberg 2012 fastställdes nya mått för högsta tillåtna storlek av inlämnade bilder.

I Odensbacken 2013 gjordes tillägg ang. förbud mot inramade/inglasade bilder. I Askersund 2016 ändrad formulering i lagtävlingen. Tillägg om kvadratiska bilder i Karlskoga 20170325

Klasser:

A Svartvit på papper

B Digital bild

C Färg på papper

Antal bilder:
Varje fotograf ska lämna 2 bilder per klass. Endast en bild innebär uteslutning.

Svartvitt och färg på papper:

Bilderna skall vara monterade och med längsta sida max. 40 cm. inkl. kartong. Kortsidan får vara högst 40 cm inkl. kartong. Bilderna får alltså vara kvadratiskt 40 cm. Det är inte tillåtet att delta med inramade eller inglasade bilder.
Arrangörsklubben avgör vad som är svartvitt.

Samtliga bilder döps med Bildtitel-Fotograf-Klubb. Alla bilder ska också bifogas digitalt

med längsta sida högst 1920 pixlar och i jpg/jpeg-format. De digitala kopiorna får vara högst 2 Mb i filstorlek. De ska ha samma namn som respektive pappersbild och samlas och sänds in klubbvis.

Digitala:

Bilderna skall vara högst 1920 pixlar på längsta sidan och ska vara i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 Mb

Bildfilerna döps med Bildtitel-Fotograf-Klubb.

Bildkrav:

Bilder som tidigare har deltagit i Närke-Bergslagsfoto får inte delta.

Samma grundbild får inte användas i mer än en klass. (Beslutat efter 2001 års tävling)

Arrangörsklubben avgör om de tävlande bidragen följer de regler och anvisningar som står i detta dokument, vi ev. fel kontaktar arrangören den tävlande i mån av tid, annars utesluts dennes bilder.

Jury

Skall bestå av minst 3 personer och väljas så att jäv ej kan misstänkas.

Bildbedömning:

Bilderna bedöms helt fristående från varandra. De båda bildernas sammanlagda placering är utslagsgivande i prislistan.

Priser:

Totalt klass A,B,C: 1:a guld, 2:a silver, 3:a bronsplaketter + diplom för sammanlagd

placering.

Bästa bild klass A,B,C: 1 :a vandringspris, diplom till de fem bästa bilderna.

Lagtävling:

I lagtävlingen mellan klubbarna räknas de tre bästa fotografernas sammanlagda poäng i varje klass.

Bildsändning och inbjudan:

Inbjudan senast 31/10. Tävlingsbidragen sändes klubbvis och skall vara

arrangörsklubben tillhanda senast den 15 januari. Bilder som inkommer till arrangören efter detta datum deltar inte i tävlingen.

Respektive klubb ansvarar för att insända bilder följer reglerna ovan. Arrangören avgör om de tävlande bilderna följer reglerna.

Påminnelse senast den 1 januari.

Träffen senast den 31/3.

Avgifter:

Tävlingsavgiften 50 kr per klass och deltagare. Betalas på det sätt som arrangören bestämmer i inbjudan.

Eventuell utställning:

Arrangörsklubben har rätt att ordna utställning för allmänheten.

Resultatredovisning:

Samtliga bilder skall redovisas i vardera klassen i enlighet med juryresultatet inklusive juryns kommentarer.

Resultatlista:

Samtliga klubbar skall få resultatlistor, kommentarer och presentationerna i digital form.

Ordförandeträff:

Sker i anslutning till redovisningen.