Lindedagen – rätta svaren på till quizen

Vi tackar för alla besök och tävlingssvar på vår quiz under Lindedagen 2024. Här kommer de rätta svaren direkt, vi återkommer i ett annat inlägg med summering och vinnare när vi gått igenom alla svarstalonger.

Och en ögonblicksbild där några av tävlingsdeltagarna är koncentrerade på att komma på de rätta svaren:

Foto: Gunnar Nilsson