Kommande möten

Foto: Google Maps

Fotoklubbens lokal finns i ”Sandströms” på Banvägen 26 i Lindesberg. Ingång på norra gaveln. Välkommen till våra möten – om inget annat meddelas börjar vi kl 18.30!

Månadsmöten hålls normalt andra torsdagen i varje månad september-december, samt  januari-maj. Arbetsmöten hålls normalt sista torsdagen i  varje månad september-november, samt januari-maj. Arbetsmöten är ägnade till praktiska övningar, bildbearbetning i dator m.m. Hör av dig med önskemål till klubbledningen.

Program för vårterminen 2024

11:e Januari Årsmöte. Ta gärna med lite bilder som du vill visa. Bidrag till månadstävlingen lämnar du här.

25:e Januari Arbetsmöte.

8:e Februari Månadsmöte. Förberedelser inför Vinterspår. Bidrag till månadstävlingen lämnar du här.

22:a Februari. (en vecka tidigare då det behövs lite tid för ihopklipp av vinterspårsbildspelen). Arbetsmöte. Fortsättning av förberedelser inför Vinterspår. Sista inlämningsdag för bildspel.

2:e-3:e Mars. Vinterspår, bildspel på Folkets hus bio.

14:e Mars Månadsmöte. Ta gärna med lite bilder som du vill visa. Bidrag till månadstävlingen lämnar du här.

21:e Mars (en vecka tidigare p.g.a. skärtorsdag) Arbetsmöte?

11:e April Månadsmöte. Ta gärna med lite bilder som du vill visa. Bidrag till månadstävlingen lämnar du här.

25:e April Arbetsmöte. Förbereda Lindedagen.

16:e Maj Månadsmöte. Ta gärna med lite bilder som du vill visa. Bidrag till månadstävlingen lämnar du här.

22:e Maj Lindedagen.

30:e Maj Arbetsmöte

1:a Juni Förslag till utflykt till Björskogsnäs.