Glöm inte arbetsmötet

Kom ihåg arbetsmötet torsdag den 29 november. Vi fortsätter med arbetet inför Vinterspår 2013, bildvisning i biografen. Vi träffas liksom förra månadsmötet hos Rolf, Bildmakarna, Kungsgatan 32 kl 18.30.