Att fotografera av sina negativ istället för att skanna

En metod som en del fotofirmor använder numera. Fördelarna är bland annat att det går snabbare än skanning liksom att du får fram råfiler i kamerans upplösning.

Vi testade metoden på senaste arbetsmötet
Resultatet blev både skarpt och med ett fint tonomfång. Det gick helt enkelt över förväntan. Som ljuskälla använde vi ett litet ljusbord men provade sedan också med inställningsljuset på klubbens diaduplikator. Båda metoderna  funkade väldigt bra både för negativ och dia även om en del färgkorrigering behövde göras när klubbens diaduplikator användes.

Här kommer några erfarenheter att tänka på för den som vill testa själv:
–  Använd stativ till kameran. Klubbens stativ till diaduplikatorn fungerade utmärkt och kan lånas.
– Använd självutlösare när du ska exponera.
– Ställ skärpan på filmens korn. Precis som när du ställer skärpan med en förstoringsapparat.
– Skärma av från ljus utifrån så det dominerande ljuset kommer underifrån.
– Glöm inte bort att hålla rent från damm.
– Använd ett bra makroobjektiv för fotograferingen
– Jag skar ut ett hål som var något större än negativet i en svart kartongskiva. Dels för att hålla negativet på plats men också för att skärma av ljuset och därmed undvika eventuella reflexer i objektivet.
– Se till och hålla negativen på plats. Jag tryckte med fingrarna så nära som möjligt hålet för negativet/diat på den utskurna kartongen.
– Ta det fotograferade negativet och invertera det i Photoshop samt gör eventuella justeringar.
– För dia bara fotografera av och gör eventuella justeringar i Bridge eller direkt i Photoshop.

Resultatet

Text och bilder: Gunnar Nilsson