OBS! Påminnelse om klubbmästerskapet!

Ställ upp i LFK:s klubbmästerskap, som är öppet för alla medlemmar. Resultatet redovisas på julmötet den 12 december. Alla tävlingsbilder bilder hängs upp till allmän beskådan innan Mästaren koras. Bilderna bedöms av en eller flera juryer och resultatet vägs samman.

REGLER:
Max tre bilder i varje klass dvs. svartvitt (monokrom) och färg.
Båda klasserna i påsikt, dvs papperskopior.
Största storlek 30×40 cm inklusive ev passepartout.
Bilderna behöver ej vara nytagna men får ej ha använts tidigare i KM.
Bilderna märkes på baksidan med kombination av tre bokstäver+tre siffror. T.ex. ABC123

Inlämningsdag:
Bilderna ska lämnas in till tävlingsledningen senast på månadsmötet den 14 november.

OBS! Sista dag för inlämning av bilder till KM är framflyttat till tisdag 19 november. Tävlingsbidrag kan lämnas till Rolf , Bildmakarna, Kungsgatan 32 i Lindesberg.