Går det att tävla i fotografi?

Figur-Farg Figur-svart-vittVid årets klubbmästerskap hade vi två juryer som oberoende av varandra bedömde bilderna.

Om de två juryerna var helt överens, d.v.s. bästa bilden för jury 1 var också bästa bilden för jury 2, o.s.v., då skulle alla bilderna (punkterna) ligga som ett pärlband på den streckade linjen. Om däremot de båda juryernas bedömningar var helt oberoende av varandra kommer bilderna (punkterna) ligga som ett ”hagelskott” över hela figuren.
En analys av resultaten visar att det fanns en viss, men svag, relation mellan jury 1 och jury 2 vid bedömningen av de svart-vita bilderna. Relationen beskrivs av den röda linjen. Men vid bedömningen av färgbilderna var relationen mellan jury 1 och jury 2 mycket sämre och på gränsen till obefintlig (den röda linjen är nästan horisontell).
Visst går det att bedöma fotografier, men bedömningarna är subjektiva värderingar som givetvis kommer att skilja sig mellan individer/juryer, vilket analysen ovan visar på.

Henrik Andrén