Har du gjort någon egen fotobok?

Har du gjort någon egen fotobok? Välkommen på LFK:s arbetsmöte torsdag 29 oktober och dela med dig av dina erfarenheter. Har du inte gjort någon bok är du välkommen för att ta del av andras kunskap. Vi tittar på olika program och sätt att göra fotoböcker.

Har du andra funderingar och frågor om fotografi, programvaror eller annat som rör foto så finns också mycket erfarenhet och kunskap som vi delar med varandra!

Klubblokalen torsdag 29 oktober kl 18.30. Välkommen!