Bildspelet till Vinterspår sammanställs

Vi träffas torsdagen 28 februari hos Rolf, Bildmakarna, Kungsgatan 32 kl 18.30. Du som ännu inte lämnat ditt material måste göra det vid detta tillfälle.