Succe för LFK:s fotoquizz på Lindessjön Runt

Exakt 100 personer lämnade in svar och tävlade vid LFK:s monter på Sundsbron i samband med Lindessjön-Runt-Dagen. 15 hade alla rätt, av dessa har dragits sex vinnare som meddelas per telefon. Rätt svar ses nedan.

Tack till alla besökare och alla medlemmar som ställde upp och genomförde aktiviteten, från fotografering till förberedelser och värdskap i montern.

Samt ett stort tack till våra sponsorer:

  • Blombergska Bokhandeln
  • LIBO
  • Audiovideo
  • Englunds Ur & Guld
  • Meritor

Rätt svar:

valda_bilder_facit-2