Oktobermöte i Marsfjällets skugga


Jens Thuresson
visar ett eget bildspel under rubriken I Marsfjällets skugga. Det blir en bildberättelse om nybyggarna vid Marsfjället och kulturen i Kultsjödalen som ligger i södra Lappland. Bildvisningen sker med två diaprojektorer och övertoningsenhet, en teknik som var vanligt förekommande innan den ”digitala revolutionen” nått fotokonsten. Missa inte Jens bildvisning!

Dessutom:

  • Aktuellt i klubben
  • Medlemmarnas bilder. Tag med några egna bilder som du vill visa. Helt prestigelöst.
  • Kom ihåg Månadstävlingen,
  • Fika 20 kronor.

Torsdag 13 oktober – Välkommen!