Bilder till webbsidans topp

Vi behöver några nya bilder till webbsidans topp. Har du som är medlem någon lämplig bild så maila den till Rolf, storlek ska vara 960×250 pixlar.

Det är fint om bilden speglar årstid och Bergslagen.