Stort intresse för LFK:s bildfrågor på Lindedagen

Foto: Gunnar Nilsson

Foto: Gunnar Nilsson

LFK:s monter med bildfrågor var mycket välbesökt på årets Lindedag! Under de fyra timmar evenemanget pågick hade vi hela tiden besökare som med stort engagemang resonerade sig fram till lösning på bildfrågorna. Hela 136 kryssrader lämnades in varav åtta hade 12 rätt och bland dessa dras vinnarna under vårt medlemsmöte den 11 maj. Namnen och rätt svar publiceras här på webbsidan någon dag därefter. Vinnarna kommer även att meddelas per telefon eller sms. 

Tack alla LFK:s medlemmar som ställde upp i vår monter, som bidragit med bilder och som arbetat med förberedelser inför Lindedagen.