Henrik vann igen!

Foto: Henrik Andren. Vinnare månadens bild januari 2019, motto: Kyla

Henrik Andrén vann månadstävlingen för andra gången i rad vid årets första klubbmöte.

Ordförandeskifte Lindesbergs Fotoklubb

Foto: Gunnar Nilsson

Vid Lindesbergs Fotoklubbs årsmöte den 10 januari valdes Anders Lindgren till ny ordförande i klubben efter den avgående ordförande Rolf Karlsson.

Rolf avtackades för de 6 år han lett klubben som ordförande. Han har sedan han tillträdde 2013 på ett föredömligt sätt förnyat och förändrat klubben, mycket tack vare sina goda kontakter och sina excellenta tekniska kunskaper. Kunskaper som han frikostigt delat med sig hos klubbens medlemmar.