​FOTOGRAFERA DITT LINDESBERG – ny fototävling på temat ”Glöd och gemenskap”

Vad betyder Lindesbergs kommun för dig – och hur vill du förmedla den känslan i bild? Välj ut din bästa bild och delta i Fotografera Ditt Lindesberg – en fototävling för alla fotointresserade. Temat för tävlingen är ”Glöd och gemenskap” som är de övergripande ledorden i Lindesbergs platsvarumärke ”Lindesberg – Bergslagens själ”.

Arrangörer av Fotografera Ditt Lindesberg

Fototävlingen arrangeras av två föreningar, två kommunala verksamheter och ett företag i branschen med stöd av nyhetskanalen LindeKultur, ett konkret exempel på ”glöd och gemenskap” i Lindesbergs kommun:

·         Lindesbergs Fotoklubb 

·         Lindesbergs Konstförening 

·         Lindesbergs kommun Kulturenheten 

·         Kulturskolan Garnalia 

·         ELON Bild & Ljud Lindesberg 

Denna tävling är en vidareutveckling av Månadens Bild som arrangerats av vår fotoklubb under många år – nu med flera medarrangörer. Tillsammans vill medarrangörerna bidra till 1) att bredda och öka intresset för fotografering genom att bjuda in alla fotointresserade att ta bilder av sitt Lindesberg på olika teman, 2) att sprida kännedom om platsvarumärket ”Lindesberg – Bergslagens själ” och sätta fokus på de ord som vi vill att omvärlden ska förknippa med Lindesbergs kommun.

Glöd och gemenskap är de ord och den känsla vi vill att omvärlden förknippar med Lindesberg. Här har varumärkesvärdena kompletterats med några närliggande synonymer för att förtydliga vad som menas med glöd och gemenskap. 

Ett platsvarumärke skiljer sig från andra typer av varumärken eftersom det oftast är flera intressenter som ”äger” platsen och således fler som skapar varumärket tillsammans. Ett platsvarumärke är alltså ett system utan formell maktstruktur. Ingen äger varumärket – men alla är en del av det. Platsvarumärket tydliggör de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa med platsen Lindesberg. Genom att utgå från varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och enhetlig bild av Lindesbergs kommun – från Kloten i norr till Fellingsbro i söder.

·         Läs mer om platsvarumärket Lindesberg

·         Läs mer på lindekultur.se: Kultur – ett av profilområdena i Lindesbergs platsvarumärke

Teman för fototävlingen ”FOTOGRAFERA DITT LINDESBERG”

Vad betyder Lindesberg för dig – och hur vill du förmedla den känslan i bild? Välj ut din bästa bild och delta i fototävlingen Fotografera Ditt Lindesberg som har dessa månadsteman:

·         Januari: Glöd & Eld
Skicka in ditt tävlingsbidrag vecka 53-1-2 (28 dec-17 jan)

·         Februari: Kraft & Driv
Skicka in ditt tävlingsbidrag vecka 4-5-6 (25 jan-14 feb)

·         Mars: Energi & Ljus
Skicka in ditt tävlingsbidrag vecka 8-9-10 (22 feb-14 mars)

·         April: Sol & Värme
Skicka in ditt tävlingsbidrag vecka 12-13-14 (22 mars-11 april)

·         Maj: Gnista & Engagemang
Skicka in ditt tävlingsbidrag vecka 16-17-18 (19 april-9 maj)

Gå till FOTOTÄVLINGEN ”FOTOGRAFERA DITT LINDESBERG” för att läsa tävlingsregler och för att delta.

LYCKA TILL!