GÖRAN BLIR KLUBBMÄSTARE 2020

Grattis till Göran Johansson som har blivit klubbmästare 2020! Göran vann med höga placeringar i de tre tävlingsklasserna: Vatten, Arkitektur och Relationer. Alla inlämnade bilder kan du se här.

Här är Görans vinnande bidrag till årets tävling:

Kategori: Vatten
Kategori: Arkitektur
Kategori: Relationer

Henrik Andrén och Elisabeth Tegelmark kom på 2a och 3e plats respektive.

De vinande bilderna i respektive klass:

Bästa bild i kategori ”Vatten”. Foto: Elisabeth Tegelmark
Bästa bild i kategori ”Arkitektur”. Foto: Henrik Andrén
Bästa bild i kategori ”Relationer”. Foto: Göran Johansson

Totalvinnare i respektive klasser var:

Arkitektur: Henrik Andrén

Vatten: Gunnar Nillson

Relationer: Margareta Nordahl

Grattis till deltagarna!