Henrik Andrén vinnare av månadens bild

Grattis Henrik, vinnare av tävlingen månadens bild på mottot ”Motor” vid februari månadsmöte.

Foto: Henrik Andrén, Vinnare månadens bild februari 2022, Motto: Motor