Välkommen till månadsmötet den 8 mars

Kjell Gustavsson är kvällens värd och han visar tre bildprogram: Promenad runt Lindessjön, Madeira – en solresa samt Fotoklubbsutflykt till Avesta Järnverk.

Klubblokalen torsdag 8 mars kl 18.30. Välkommen!