Rörlig bild på klubbmötet 26 april

Kvällen värd är Rolf Karlsson och mötet kommer att handla om rörlig bild. Rolf kommer bl.a. att visa en egen kortfilm helt filmad med en Canon DSLR-kamera, (se filmen här)  samt en del teknik som kan användas i samband med filmning. Har du en stillbildskamera  som går att filma med, ta gärna med den. Om tiden räcker till kanske vi gör en liten film tillsammans…

Varmt välkomna!