Lars Hagström berättar om fotografer i Bergslagen

Foto ur Lindesbergs Museums arkiv

Torgdag i Lindesberg. Bild från 1860-talet.
Foto Lindesbergs Museums arkiv

Missa inte månadsmötet den 11 april! Förre chefen för Lindesbergs Museum, Lars Hagström, visar bilder och berättar om fotografer från Lindesberg och trakten häromkring. Lars Hagström har stor kunskap om bilder och bildens betydelse i ett historiskt sammanhang. Vi kan lova en spännande kväll!

Klubblokalen torsdag 11 april kl 18.30. Alla intresserade är varmt välkomna!