Henrik Andrén – om Gobiöknen i Mongoliet och den osynliga snöleoparden

Foto: Henrik Andrén

”Gobiöknen i Mongoliet – stenar, berg, sandstorm, små växter och några djur, samt den osynliga snöleoparden” är rubriken på Henrik Andréns program under månadsmötet den 14 november.
Henrik Andrén är medlem i Lindesbergs Fotoklubb, men finns vanligen vid Grimsö forskningsstation där han är professor och enhetschef.  Örjan Johansson (doktorand på Grimsö) deltar i ett forskningsprogram om snöleopard i Gobi-öknen i södra Mongliet. Henrik besökte studieområdet under två veckor våren 2011. Alla intresserade är välkomna till klubblokalen kl 18.30.

Foto: Henrik Andrén