Johan blev Månadsmästare

Foto: Johan Månsson

Johan Månsson tog hem segern i Månadstävlingen för maj 2014 med denna fina bild i temat ”Närbild”.

Vårutflykten till Grimsö

Vårutflykten gick till Grimsö forskningsstation. Vi guidades av Henrik Andrén som under vägen till Grimsö visade oss ”Helgedomen”, ett bestånd av gigantiska tallar. De äldsta är omkring 350 år vilket är mycket ovanligt i våra trakter. Vidare besökte vi platsen för den omfattande skogsbrand som härjade vid Morskoga i mitten av maj. Redan efter ett par veckor kunde vi se att naturen börjar återta området. Bränder i skogen är ett livsvillkor för vissa arter, och skogsbolagen bränner emellanåt skog i naturvårdssyfte. Orsaken till branden i Morskoga är dock inte känd.

Vi besökte vidare fågeltornet vid Morskoga och kunde därifrån bl.a. se häckande tranor.

Väl framme i Grimsö höll Henrik en presentation om verksamheten i allmänhet och om forskning på lo och varg i synnerhet. Johan Månsson berättade om forskningsprojekt på tranor, där man bl.a. ska försöka finna lösningar på hur lantbruket kan minska skador från betande tranor. Vi fick se flera intressanta bilder från de olika forskningsprojekten.

Sammantaget en mycket lyckad dag med strålande solsken och sommarvärme. Stort och varmt tack till Henrik och Johan!

Utsikt från fågeltornet. Foto: Gunnar Nilsson

Ny toppbild

Göran Johanson har tagit LFK:s nya toppbild – ett panorama från naturreservatet Helgedomen som besöktes i samband med vårutflykten.