Många fotoaktiviteter under våren

LFK:s program för våren 2015 är under utarbetande, men en del aktviteter är redan klara. Närmast på tur står vårt deltagande i Vinterspår 7-8 februari. Vi visar bildspel och film på Folkets Hus Bio båda dagarna.

21 mars redovisas resultatet i Närke Bergslagsfoto, där LFK är arrangör. Ett omfattande arrangemang där vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan vara med i arbetet.

Se mer här…