LFK förbereder utställning

Den 23 april 18.30 träffas vi hos Rolf på Kungsgatan 32 för att förbereda utställning i samband med ”Lindessjön runt”-dagen. Tag med en usb-sticka med några av dina bästa bilder från Lindessjön och miljön däromkring så sammanställer vi en gemensam utställning. Gärna bilder från varierande årstider, olika tidsepoker, färg eller svartvitt, osv. Förhoppningen är att alla medlemmar ska delta med minst en bild var.