Kalenderprojektet avblåst

Vi avblåser kalenderprojektet och återkommer eventuellt till nästa år när vi har mer tid för att samla in bildmaterial. Tack för engagemanget alla medlemmar som skickat in bilder med kort varsel. Beslutet att skjuta kalendern på framtiden togs gemensamt av en majoritet av LFK:s klubbstyrelse.