Rätt lösning på LFK:s bildgåtor

Tre vinnare drogs på månadsmötet 11 maj: 

  1. Ingbritt Lindberg
  2. Maud Karlén
  3. Marita Israelsson

Vinster kan hämtas hos LFK:s ordförande Rolf Karlsson, Bildmakarna, Kungsgatan 32, Lindesberg.