Besöket hos modellstaden flyttas fram

Det planerade besöket hos Lindesbergs Hembygds- och Fornminnesförenings projekt ”modellstaden” flyttas fram till en senare tidpunkt. Anledningen är att många av LFK:s medlemmar är förhindrade att delta. Vi försöker ordna ett besök under våren i stället. Det innebär att arbetsmötet den 30 november ställs in. Nästa aktivitet är LFK:s traditionella julfest som hålls den 14 december, med KM-resultat. Varmt välkomna till julfesten alla LFK:s medlemmar!