BILDDISKUSSION, FJÄRILAR OCH RALLY

Månadsmötet i mars ägnades åt en bilddiskussion kring 77 bilder från Värmlandsfotos klass för Mobilbilder. En liten jurygrupp hade redan gjort en bedömning och sänt till arrangerande klubb för Värmlandsfoto då dessa önskades i retur innan mötesdagen. Det intressanta är att mötesdeltagarna ovetande om jurygruppens bedömning kom till nästan identiskt resultat för de 13 bilder som skulle placeras i tävlingen.

Efter bildiskussionen visade Gunnar Nilsson ett antal bilder på fjärilar och Elisabeth Tegelmark ett antal bilder från svenska rallyt.

Foto: Gunnar Nilsson

Månadstävlingen på temat ”Frånvarande” vanns av Gunnar Nilsson.

Foto: Gunnar Nilsson