Svåra frågor på klubbens quiz vid Lindedagen

Det visade vara svåra frågor på klubbens quiz då ingen fick 12 rätt och ingen ens 11 rätt. Bästa resultat blev 10 rätt, vilket 3 personer lyckades med. Dessa Kommer att kontaktas för att erhålla pris.

Foto: Gunnar Nilsson

Den rätta tipsraden:

Foto: Gunnar Nilsson