Arbetsmöte med bildbehandling

27 november
Vi tittar på tänkbara arbetsflöden i Photoshop/Lightroom. Har du inte programmen kan du ta hem en testversion från www.adobe.com

Ta gärna med bilder att arbeta med, samt frågor och funderingar! Klubblokalen kl18.30.