LFK hos SPF

Våra bildspelsprogram, skapade för Vinterspår, har blivit mycket uppskattade.  SPF i Lindesbergs fick en egen visning av årets version under föreningens oktobermöte i Lindesbergs Församlingshem. Trots en del ljudproblem tycktes publiken riktig nöjd med vårt program!
På plats för att representera Lindesbergs Fotoklubb och genomföra visningen var Margareta Nordahl, Gunnar Nilsson och Bo Müller.