Bildbedömning på torsdag

Torsdag den 27 oktober ska Lindesbergs fotoklubb göra en bedömning av tävlingsbilder på uppdrag av annan fotoklubb. Alla medlemmar rekommenderas att vara med och bidra med synpunkter och val av bilder.

Det är lärorikt att diskutera bildinnehåll, komposition, kvalitet i teknik och presentation, kreativitet, tolkning av eventuellt tema och flera andra bedömningskriterier. Det kommer att bli en intressant kväll!

Klubblokalen kl 18.30 – välkommen!