Islandsbilder på aprilmötet 6 april

Tre reste till Island
Anders, Kjell och Gunnar visar bilder ifrån sin rundresa på Island hösten 2016.
Månadstävlingen: Bilder från Bergslagen

Klubblokalen kl 18.30. Varmt välkommen!