Nyheter om vårt klubbmästerskap!

Vid senaste styrelsemötet i Lindesbergs fotoklubb beslöts att göra om reglerna för 2017 års klubbmästerskap. I korthet:

  • Tävlingen sker i tre olika klasser: Natur, Porträtt och Ögonblick.
  • Max 2 bilder per deltagare i respektive klass.
  • Vinnare utses i respektive klass och erhåller någon form av pris.
  • För att bli klubbmästare räknas de 3 klasserna ihop och den som där får bästa placering sammanlagt blir årets mästare. Bilderna skall lämnas in printade och i digital form.
  • Det är valfritt att lämna in bilderna i svartvitt eller färg i respektive klass.

Eventuellt ska passepartouter inköpas av klubben för utlåning till klubbmedlemmar. Mer detaljerade regler, format etc finns här, samt informeras om på första medlemsmötet efter sommaren.

/Rolf K