Elever från Lindeskolans estetiska program besöker LFK

estet

Foto: Gunilla Eklund, Lindeskolans Estetiska program

På Lindeskolan finns en mediainriktning på Estetiska programmet. Där undervisas man bland annat i fotografering och det ger mersmak för en del elever. Två elever och en lärare kommer och visar bilder som är både skoluppgifter och privata experiment som kanske aldrig skulle ha väckts till liv om man inte gått på den utbildning eleverna nu går på. 

Övrigt på programmet den 12 oktober

  • Aktuellt
  • Bedömning av tävlingsbilder för annan klubb
  • Kom ihåg Månadstävlingen!
  • Fika 20 kr