Bildens betydelse för utredning av brott

Xperia1 009

Bildens betydelse för utredning av brott genom tiderna.  Chefsåklagare Ola Laurell berättar om hur fotografiet har använts som bevismedel i polisers och åklagares arbete med att utreda och lagföra brott från 1860-talet fram till dagens avancerade teknik. Välkomna till en mycket intressant kväll med unikt bildmaterial. Klubblokalen kl 18.30. Kom ihåg Månadstävlingen.

Xperia1 010