Henrik medverkade i Mitt i Naturen på SVT 1

Torsdagen den 5  november sändes i SVT det populära naturprogrammet Mitt i Naturen, denna gång om lodjur. Lindesbergs fotoklubbs medlem Henrik Andrén, som forskar på lodjur, medverkade i programmet. Se programmet här….

”Del 5 av 10. Europas största kattdjur är lodjuret. En gång i tiden var lodjuret på väg att dö ut i Sverige, men efter att arten fridlysts finns den nu i nästan hela landet. För släktingen det iberiska lodjuret är situationen en helt annan. Iberiskt lodjur är ett av världens mest hotade kattdjur. Anders Lundin är i Spanien för att ta reda på varför det iberiska lodjuret är på väg att försvinna. Han är också med när ett lodjur släpps ut i frihet för att hjälpa den vilda lodjursstammen i Spanien. Joakim Odelberg följer med en naturbevakare på årets lodjursinventering när antalet lodjur i Sverige undersöks. I höstens serie delas programledarjobbet av Magdalena Forsberg, Anders Lundin och Joakim Odelberg.”