Rekorddeltagande i månadstävlingen och fina Namibiabilder

Foto: Björn Andersson

Hela 39 bilder hade laddats upp till LFK:s månadstävling på temat ”Spår”. Flest röster fick Göran Johanssons bild med en kondensstrimma från ett flygplan över en bergstopp. Men eftersom man ska vara på plats blev det istället Björn Anderssons bild av i is infrusna fjädrar från en rovfågelslagen domherre, som tog priset. Björn fick även välja tema till nästa månads tävling – ”Kris”.

 

 

 


Foto: Bengt Bjurström

Foto: Bengt Bjurström

Bengt Bjurström, Karlskoga, visade bilder från en spännande resa i Namibia. Bengt är en engagerande berättare och trollband oss med sina bilder. Besök hos grupper av utsprungsbefolkningen, som Himbafolket, visade på stor respekt och social kompetens för att komma människor nära. Till detta många riktigt bra bilder. Tack Bengt för en bra kväll!