Eldbilder!

Bilder från eld- och gnistkvällen

Du som vill visa bilder från eldkvällen – maila dem till Rolf.  Anpassa bilderna till 800 px på längsta sidan.