”Tävlingsbilder i fokus” på arbetsmötet den 30 mars

30 mars Arbetsmöte.  Flera av klubbens medlemmar har stor erfarenhet av tävlingsverksamhet och för att skapa intresse för ökat deltagande i tävlingar delar vi kunskap med varandra. Du som vill få tips och råd har här en fin möjlighet. Välkommen!

  • Olika tävlingsformer
  • Aktuella tävlingar
  • Tag med egna bilder för diskussion!