LFK planerar en fotokalender för 2017

Typsnitt kan komma att ändras, liksom att LFK:s logga eller namn ska läggas till.

Typsnitt kan komma att ändras, liksom att LFK:s logga ska läggas till. Fotografens namn anges under bilden.

I samband med arbetsmötet den 27 oktober planerades att LFK ger ut en fotokalender för 2017. Formatet blir A3 (297×420 mm), hängande kalender med spiralbindning, digitaltryck, 170 gr silk, totalt 13 sidor inkl försättsblad samt 12 månadssidor därtill ryggpapp. Produktionstiden är kort och en arbetsgrupp har utsetts för att välja bilder. LFK:s medlemmar uppmanas att skicka in max 3 färgbilder var till denna adress. Tänk på att bilderna ska spegla ett helt år, dvs alla årstider ska representeras. Döp bilderna till den månad du anser bilden speglar bäst, samt med dina initialer, ex: januari_RK.jpg, april_RK.jpg, etc

Bildstorlek ska vara minst ca 3500×2700 pixlar, bädda in färgprofil sRGB eller AdobeRGB(1998). Bildformatet i kalendern blir 297×230 mm, tänk på att ca 3 mm går bort på vänster, över och höger sida pga utfallande bild. För dig som vill softproofa eller tryckanpassa själv, använd profilen ISO Coated v2 300% (ECI) som kan laddas ner i detta paket.