LFK hade många deltagare i quizen under Lindedagen

Lindedagen bjöd på varmt men fläktande väder och vi tackar för alla som besökte oss och deltog i vår quiz. En ensam vinnare hade alla 12 svar korrekta. På 11 poäng fanns det 5 personer och bland dessa lottades andra och tredjepris ut vid vårt arbetsmöte på torsdagen.

Vi kommer kontakta er så ni kan erhålla priser.

Ett stort tack till LIBO som var årets vinstsponsor!

Många upplevde frågorna som svåra, men ev. med lite chansning var det ändå 44% som hade rätt svar på den fråga som fick lägst antal rätt (fråga 5, lodjuren), samt 48%, 49%, 54%, 58% på de fyra följande med lägst antal rätt. Ingen fråga stack ut som alldeles för svår, men två frågor fick mer än 70% rätt svar på.
Medelvärdet för antal rätt blev 7,5 poäng.

Tävlingsdeltagare vid lindedagen

Foto: Gunnar Nilsson

Rätt svar på frågorna: