Vårutflykt i fotoklubben

Lördag den 13 maj arrangerade fotoklubben en vårutflykt i strålande väder med besök i Limstensgruvorna samt vid ett gammalt alunskifferbrott i Latorp.

Vid rastplatsen i Latorp omgivna av tusentals gullvivor avnjöts ärtsoppa och varm punsch smakfullt tillagat av Elisabeth Tegelmark och Erik Spjut.

utflyktsmedelmmar på gruppfoto